Nawożenie roślin

Nawozy zielone - kiedy i co siać

Nawozy zielone należą do grupy nawozów ekologicznych. Stosuje się je głównie w warzywnikach, rzadziej na rabatach kwiatów jednorocznych. Jak większość nawozów naturalnych i organicznych ich głównym zadaniem jest wzbogacenie gleby w próchnicę, a tym samym polepszenie warunków do rozwoju systemu korzeniowego roślin, co przekłada się na rozrost części nadziemnej roślin.

Niektóre rośliny wykorzystywane jako składniki nawozu zielonego dodatkowo posiadają właściwości specjalne. W zależności od potrzeb, poza wzbogaceniem warstwy próchnicznej,  mieszanki można skomponować np. z nasion roślin, które mocno wzbogacą warstwę próchniczną, których korzenie będą miały udział w napowietrzeniu gleby lub nasiona roślin o właściwościach fitosanitarnych.

Rola nawozów zielonych

Młode rośliny przekopujemy zanim zawiążą nasiona

Jak już wspomniano zadaniem nawozów zielonych jest wzbogacanie warstwy próchnicznej, ale to nie jedyne ich zadanie. Po zbiorze warzyw, pozostawiona gleba zaczyna ulegać erozji i zarastać niechcianymi roślinami – chwastami. Wysianie nawozu zielonego uchroni ją od degradacji, a po przekopaniu dostarczy materiału do tworzenia próchnicy. Taki zielony materiał organiczny, kiedy znajdzie się w glebie staje się dobrą pożywką do rozwoju drobnoustrojów glebowych, uaktywniając je. W ten sposób przywracana jest pożądana struktura gruzełkowata gleby. Dzięki niej w glebie krąży woda z rozpuszczonymi składnikami pokarmowymi dla roślin, a także powietrze. Wszystko to tworzy środowisko korzystne do rozwoju korzeni.

Które rośliny  nadają się na nawóz zielony

Łubin należy do roślin bobowatych, które wiążą azot

W zależności od potrzeb, nawozem zielonym może stać się jeden gatunek roślin, lub ich mieszanka. W centrach ogrodniczych można kupić pojedyncze gatunki, jak łubin, peluszka, owies, słonecznik, facelia, a także gotowe standardowe mieszanki.

Dużo masy zielonej dają: żyto, koniczyna biała, koniczyna czerwona, facelia błękitna.

W azot (N) wzbogacają szczególnie rośliny bobowate: łubin żółty, łubin wąskolistny, wyka, peluszka, bobik, seradela.

Bobik wiąże azot, który pozostaje później w glebie

Rośliny bobowate na korzeniach posiadają bakterie brodawkowe, które wiążą wolny azot z powietrza. Po przekopaniu, butwieją wzbogacając warstwę próchniczą, a azot pozostaje w glebie do wykorzystania przez nowe zasiewy lub nasadzenia.

Do ciekawych właściwości roślin będących składnikami mieszanek na nawóz zielony są rośliny fitosanitarne. Niecie i drutowce – szkodniki korzeniowe zwalczymy siejąc nasiona gorczycy białej, rzepiku lub rzodkwi oleistej. Gryka zahamuje rozwój pędraków, a nostrzyk odstraszy bytujące w glebie gryzonie.

Kiedy stosuje się nawozy zielone

Facelia, która stosowana jest jako nawóz zielony jest również pożytkiem dla pszczół

Nawozy zielone można wysiewać niemal o każdej porze roku, z wyjątkiem zimy. Wczesną wiosną będą stanowić przedplon przed plonem głównym, np. dyniowatymi, które sadzimy dopiero w maju.

Jako śródplon można je wysiać po warzywach o krótkim okresie wegetacji, np. rzodkiewce, sałacie, aby potem w lecie posiać kolejne warzywa.

Charakter poplonu nabierze nawóz zielony wysiany późnym latem lub wczesną jesienią z terminem przekopania – późna jesień.

Nawóz zielony może też być poplonem, wysianym jesienią z przekopaniem wiosną, jednak w jego skład mogą wchodzić jedynie nasiona roślin ozimych.

Kiedy przekopać nawóz zielony

Rośliny wysiane na zielony nawóz przekopujemy zanim zawiążą nasiona

Rośliny przeznaczone na nawóz zielony najlepiej przekopać, gdy pierwsze z zastosowanej mieszanki zaczynają kwitnąć. Można to zrobić wcześniej, ale nie później, gdyż po kwitnieniu niektóre z nich mogłyby zdążyć zawiązać nasiona. Te trafiłyby do gleby i znów wyrosły. Poza tym długie przetrzymywanie ich na zagonie spowoduje, że łodygi niektórych z nich zaczną twardnieć, więc proces ich rozkładu znacznie się wydłuży.

W przypadku gleb lekkich glebę wystarczy przekopać na głębokość 10-15 cm., a na glebach cięższych ok. 20 cm.

Stosowanie nawozów zielonych to sposób na uczynienie ziemi bardziej żyzną. Rośliny w takiej glebie lepiej rosną, kwitną i owocują.

Wybierz kategorię
Zobacz produkty
Zobacz więcej produktów

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry