Bobik

Planta
Marka:
Planta
Zastosowanie:
 
  • W rolnictwie
Znajdź najbliższy sklep

Bobik (Vicia faba L.(partim.)) to roślina pastewna zaliczana do roślin strączkowych. Roślina uprawiana na nasiona w plonie głównym lub jako przedplon dla zbóż, szczególnie dla pszenicy ozimej. Wykorzystywana do produkcji wysokobiałkowych pasz dla bydła, trzody chlewnej i koni. Bobik ma duże wymagania wodne, natomiast małe wymagania termiczne. Dobrze rośnie na glebach o pH zbliżonym do obojętnego, nie udaje się natomiast na glebach kwaśnych. Wykorzystywany jest do uprawy fitomelioracyjnej na glebach ciężkich i średnich, wytwarza silny, palowy system korzeniowy, który drenuje glebę. Jest również zaliczany do roślin fitosanitarnych. Żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, dzięki czemu wychwytuje azot atmosferyczny.

Kategorie produktów

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry