Nawożenie roślin

Nawożenie jesienne - pytania i odpowiedzi

Jesień to pora roku kojarzona ze zbiorami i zmianą barw w przyrodzie. To czas zbierania plonów, a dla roślin przygotowanie do zimowania. Rośliny jednoroczne kończą egzystencję wydając plony, a wieloletnie po wydaniu owoców i nasion, powoli zaczynają przechodzić w stan spoczynku. Produkcja chlorofilu w zielonych częściach zostaje zahamowana, co objawia się żółtym przebarwieniem liści. W liściach nie zachodzi już asymilacja, dostarczająca składników pokarmowych. W tym czasie następuje cofanie azotu do części roślin, które mają przezimować. W końcu drzewa i krzewy liściaste pozbywają się niepotrzebnych już w tym sezonie liści.

Spis treści

  1. Po co nawozimy jesienią?
  2. Dlaczego przestajemy nawozić nawozami zwykłymi?
  3. Czym różnią się nawozy jesienne od tych stosowanych w sezonie wegetacyjnym?
  4. Co nawozimy jesienią?
  5. Jaki skład mają nawozy jesienne?
  6. Jakie są rodzaje nawozów jesiennych?
  7. Czy możemy nawozić jesianią tymi samymi nawozami co w sezonie?
  8. Czy można tymi nawozami nawozić w sezonie wegetacyjnym?
  9. Kiedy zaczynamy, a kiedy kończymy nawożenie jesienne?
  10. Czym nawozić rośliny domowe jesienią i zimą?

Po co nawozimy jesienią?

Nawozy jesienne poprzez swój skład uodparniają rośliny na zimowe warunki stresowe związane z niskimi temperaturami i suszą fizjologiczną. Przyspieszają proces drewnienia pędów, hamują tworzenie nowych przyrostów. Dzięki nim rośliny łagodnie przechodzą w stan uśpienia.

Dlaczego przestajemy nawozić nawozami zwykłymi?

Rozrzucanie obornika

W okresie wegetacyjnym rośliny poprzez nawożenie pobudzane były do wzrostu, czyli tworzenia masy zielonej, intensywnego kwitnienia, a w konsekwencji owocowania lub wydawania nasion. Jesienią, po okresie kwitnienia, owocowania lub wzrostu powinien nastąpić okres odpoczynku.

Nawozy organiczne nadają glebie żyzności i wzbogacają ją w składniki pokarmowe. Dzięki dużej zawartości materii organicznej, poprawiają również strukturę gleby i jej właściwości fizykochemiczne i biologiczne.Zastosowane jesienią ulegają pełniejszemu rozkładowi w trakcie zimy i doskonale przygotowują glebę pod wiosenne uprawy, wzbogacając ją w makro i mikroelementy.

Czym różnią się nawozy jesienne od tych stosowanych w sezonie wegetacyjnym?  

W nawozach jesiennych azot (N) występuje w bardzo małej ilości lub nie występuje wcale. Jest to istotna różnica, gdyż to właśnie azot odpowiada za tworzenie masy zielonej (biomasy) i barwę soczystej zieleni roślin. 

Co nawozimy jesienią?

Nawożenie jesienne dotyczy wszystkich roślin, których część nadziemna pozostaje na zimę. Szczególną grupą roślin nawożonych jesienią są rośliny zimozielone, gdyż ich wegetacja ulega spowolnieniu, jednak procesy pobierania wody i transpiracji zachodzą cały sezon.

Jaki skład mają nawozy jesienne?

Zawartość pierwiastków w nawozie

Nawozy jesienne w swoim składzie makroelementów mają głównie fosfor (P) i potas (K). Fosfor jest pierwiastkiem odpowiadającym za kwitnienie w sezonie wegetacyjnym, a podany roślinom jesienią wzmocni ich odporność na niskie temperatury. Poza tym pierwiastek ten wpływa na rozwój masy korzeniowej, a że w glebie słabo się przemieszcza, wiosną kiedy następują cieplejsze dni, pobudza rozwój bryły korzeniowej, budząc całą roślinę do życia. Najważniejsze znaczenie w nawożeniu jesiennym ma potas. Steruje transpiracją, regulującą ilość wody w roślinie. Dzięki temu roślina pozbywa się wody, czego konsekwencją jest przyspieszony proces drewnienia pędów. Duże stężenie potasu w soku komórkowym obniża temperaturę jego zamarzania. Grube ściany komórkowe w budowie których bierze udział potas, zwiększają odporność na choroby i szkodniki.W niektórych nawozach może pojawić się niewielka dawka azotu (N). Szczególnie dotyczy to nawozów jesiennych do roślin zimozielonych i trawnika. Dawka taka nie powoduje nowych przyrostów, a utrzymuje zieleń w częściach tych roślin. Czasem w składzie nawozów jesiennych można spotkać inne makro i mikroelementy, lecz zasadnicze znaczenia mają tu NPK.

Jakie są rodzaje nawozów jesiennych?

W związku z tym, że nawóz jesienny ma tylko spowolnić procesy życiowe roślin, dostępne są trzy rodzaje nawozów jesiennych: uniwersalny, oraz dla dwóch grup roślin - iglaków i trawnika.

Czy możemy nawozić jesienią tymi samymi nawozami co w sezonie?

Nawozy jesienne

Nawożenie nawozami w sezonie wegetacyjnym ma za zadanie pobudzić rośliny do wzrostu. Specjalny skład poszczególnych nawozów ukierunkowuje rozwój roślin na pożądany przez nas efekt. W przypadku trawnika będzie to masa zielona, roślin kwitnących - obfite kwitnienie, a owocujących - dorodne owoce lub nasiona. Zasilanie ich tymi nawozami jesienią mimo krótkiego dnia i chłodów wzmacniało by ich rozwój, m.in. tworzenie nowych przyrostów, które po pierwszych przymrozkach obmarzłyby, co mogłoby doprowadzić do całkowitego zniszczenia roślin. W przypadku roślin domowych, nawożenie tymi samymi nawozami, co w sezonie wegetacyjnym, w okresie krótkiego dnia, skutkowałoby rozjaśnianiem zielonych części roślin i tak zwanym „wyciąganiem”, czyli długimi międzywęźlami.

Czy można tymi nawozami nawozić w sezonie wegetacyjnym?

Umiejętnie stosowane jak najbardziej nadają się do nawożenia roślin w sezonie, lecz nie można opierać się tylko na nawozach jesiennych. Nawozy jesienne hamują wzrost, za to wzmacniają odporność roślin na warunki stresowe wywołane suszą, atakiem szkodników lub chorób grzybowych. Zawarty w nich fosfor pobudza do rozwoju system korzeniowy, co ma wpływ na wzrost części nadziemnej. Jeśli nawożenie nawozami jesiennymi będziemy stosować na zmianę z nawozami azotowymi, osiągniemy taki same efekty jak stosując nawozy przeznaczone do nawożenia roślin w okresie wegetacji. Jest to jednak sposób zagospodarowania nadwyżki nawozu jesiennego, który został po nawożeniu roślin w poprzednim roku. Stosowanie nawozów odpowiednich do danego sezonu jest najkorzystniejszym sposobem zasilania roślin.

Kiedy zaczynamy, a kiedy kończymy nawożenie jesienne?

Kalendarz stosowania nawozów jesiennych

Nawożenie jesienne zaczynamy końcem sierpnia i trwa ono do pierwszych przymrozków. Jeśli w składzie nawozu jesiennego jest niewielka dawka azotu, nawóz ten możemy stosować już od połowy sierpnia. Wtedy proces przygotowywania roślin do zimowania będzie następował bardzo „łagodnie”. W ostatnich latach, warunki klimatyczne w naszym kraju sprawiają, iż wegetacja trwa do około końca października. Nawozem pozbawionym azotu lepiej zacząć nawożenie od września. 

 

Czym nawozić rośliny domowe jesienią i zimą?

Do roślin domowych przeznaczony jest nawóz jesienno-zimowy w płynie. Po rozcieńczeniu wg instrukcji na opakowaniu, stosuje się go do wszystkich roślin doniczkowych. Nawożenie nawozem jesienno-zimowym roślin doniczkowych rozpoczynamy w październiku i kończymy na początku marca. 

Fot.PLANTA,I-STOCK

Wybierz kategorię
Zobacz produkty
Zobacz więcej produktów

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry