Zapytanie ofertowe

Firma Planta Sp. z o.o. upublicznia zapytanie ofertowe na usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe w zakresie badań i doświadczeń o tematyce:

1.Opracowanie i zastosowanie innowacyjnego preparatu do nawożenia dolistnego zawierającego biostymulatory w celu ograniczenia mineralnego  nawożenia azotowego przy jednoczesnym zachowaniu wysokich walorów jakościowych murawy.

2.Opracowanie i optymalizacja składu innowacyjnych mieszanek pastewnych opartych na festulilium i życicy mieszańcowej, o zróżnicowanym udziale lucerny siewnej (Medicago sativaz przeznaczeniem do produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem warunków glebowych.

3.Określenie wpływu zróżnicowanego udziału traw w mieszance nasiennej na działanie fitosanitarne i próchnicotwórcze w glebie oraz na skład chemiczny i wartość pokarmową otrzymanej biomasy, a także na przydatność mieszanki do konserwacji przez zakiszanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry