Środki ochrony roślin

Firma Planta Sp. z o.o. informuje , iż na podstawie obowiązujących przepisów wynikających z Ustawy o środkach ochrony roślin, przy zakupie środków ochrony roślin i zawarciu umowy na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. i dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, środki ochrony roślin nabywane mogą być jedynie przez osoby:

a) pełnoletnie

b) mające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin (wg art. 28., środki przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych)

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry