Remediacja zanieczyszczonych gleb i ziem

Firma Planta jest kluczowym partnerem wydania książki pt. „Remediacja zanieczyszczonych gleb i ziem”, autorstwa prof. dr hab.inż. Jacka Antonkiewicza i prof. dr hab.inż. Barbary Gworek, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się zagadnieniami dotyczącymi oczyszczania gleb zanieczyszczonych przez przemysł. W książce Autorzy poruszają problemy zanieczyszczonych gleb metalami ciężkimi, które można oczyścić za pomocą wybranych gatunków traw i roślin dwuliściennych. W ofercie firmy Planta można znaleźć gatunki roślin, które są bardzo przydatne w rekultywacji i remediacji zanieczyszczonych gleb i ziem, co wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ). 

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry