Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską

Firma Planta Sp. z o.o. bierze udział w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Fundusze Europejskie dla Małopolski. Udział w projekcie pozwoli na wzrost konkurencyjności firmy Planta poprzez budowę hali produkcyjno - magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do konfekcjonowania nasion. Projekt związany jest zarówno z unowocześnieniem środków produkcji, jak i ze zmianą sposobu konfekcjonowania oraz powstaniem nowego budynku. Całość inwestycji przyczyni się do rozwoju firmy i poprawy jej konkurencyjności, a dodatkowo jest ona nastawiona jest na podniesienie innowacyjności i zwiększenie zatrudnienia.

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry