Nowy projekt przy wsparciu Unii Europejskiej

Firma Planta Spółka z o.o. realizuje projekt przy wsparciu Unii Europejskiej mający na celu wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych, głównie poprzez wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych produktów w postaci:

1.Mieszanki traw pastewnych opartych na festulolium i życicy mieszańcowej z dodatkiem lucerny siewnej.

2.Mieszanki nasiennej do stosowania jako poplon i międzyplony głównie w gospodarstwach ekologicznych produkujących żywność wysokiej jakości działające fitosanitarnie i próchnicotwórczo.

Uzyskane fundusze pomogą w umocnieniu pozycji konkurencyjnej firmy na rynku oraz wpłyną na wzrost zatrudnienia.

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry