Dotacja Unijna

Firma Planta Sp. z o.o. uczestniczy w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Fundusze Europejskie dla Małopolski. Udział w projekcie pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy poprzez dywesyfikację działalności. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez rozbudowę i unowocześnienie parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym w Wojniczu. Projekt ma na celu także tworzenie nowych miejsc pracy, a jego realizacja pozwoli firmie na dalszy rozwój i poszerzenie oferty produktowej.

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry